การกรอกแบบสอบถาม เป็นการบริการเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยซึ่งใช้ใน  งานพัฒนาสินค้า งานการตลาด หรือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ   รวมไปถึงการรับบริการรับแจกแบบสอบถาม   การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  การสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อย่างมืออาชีพ  การแจกเอกสารทั่วประเทศ  เช่น  การแจกแบบสอบถามตามห้าง  ตามตลาดนัด  ตามโรงเรียน ตามโรงงาน  และตามสถานที่ชุมชน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุด

ทางทีมงานของเรายินดีให้บริการ รับแจกแบบสอบถามต่างๆ  รับคีย์ข้อมูลงานวิจัย  รับลงรหัสโปรแกรมด้วยโปรแกรมทางสถิติ   รับทำแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยสินค้าของบริษัท สำหรับทางร้านวิจัยหรือในส่วนบริษัทที่รับวิจัย   รับทำแบบสอบถามเชิงปริมาณ ในทุกประเภท รับวิเคราะห์สถิติในทุกรูปแบบ  บริการรับแจกเอกสารงานของนักศึกษาเพื่อทำงานวิจัยในทุกประเภท  นอกจากนี้ทางเรายังมีการบริการรับคีย์ข้อมูลเอกสารในประเภท  ทางเราสามารถรับแจกแบบสอบถามทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพ      พร้อมทั้งรับทำแบบสอบถามแบบเป็นชุด เป็นกลุ่มเป้าหมาย  เน้นที่ความถูกต้อง แม่นยำ  ครบถ้วน

ทางทีมงานของเรารับประกันการให้บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ  ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7  ปี  งานที่ออกมาจึงมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานของท่านได้อย่างแท้จริง